JOB HUNTING

Hodně lidí má ohledně studia v zahraničí pochyby. A nejčastější argument, proč nejít studovat do UK je “My bychom to finančně nezvládli”. V první řadě je nutné říct, že je to do určité míry finančně náročnější. Což dává smysl. Ale na druhou stranu jsou zde možnosti, jak celé tři roky v pohodě zvládnout a “stačí” vám jen počáteční investice do začátku. Nejlepší možností je najít si part time job. Brigády jsou v UK placené mnohem lépe, než v Česku a většina studentů je schopná se po nějaké době sama uživit bez jakékoliv finanční podpory od rodiny. Jak na to?

A lot of people is not sure about studying in the UK and the biggest argument always is ‘I don’t have enough money for that’. First of all, I must say it is not financially easy but that make sense. But there are options how to make it through the university with the investment ‘only’ at the beginning. The best option is to find a part-time job. Jobs in the UK are quite well paid and most of the students can be fully independent and live on their own. How?

1. NIN (National Insurance Number)

Každý, kdo chce v UK pracovat, musí mít NIN. National Insurance Number je takové osobní číslo každého pracovníka. Zaměstnavatel skrz něj dokáže zjistit osobní údaje zaměstnance, nebo se skrz něj například vytváří výplatní pásky a finanční úřad má tak přehled o placení daní. Žádost o NIN je velmi jednoduchá. Stačí si tam pouze zavolat, nadiktovat pár osobních údajů a domluvit si osobní “pohovor”. Není se však čeho bát. Tenhle pohovor je vlastně jenom vyplnění a podepsání papírů.

Everyone who wants to work in the UK must have NIN. National Insurance Number is a personal number of every working person. The employer can have an access to personal information of every employee and it is also used when creating payslips. It is very easy to request a NIN. You just have to call them, tell them some personal details and get a date of personal appointment. You don’t have to be scared of anything. It is basically just a formal ‘signing paper session’, haha.

2. Jak si najít práci

Hledání práce může být větší oříšek, než se zdá. Cizince nejvíce zaměstnávají v restauracích, barech nebo různých obchodech. Určitě není marné se nejdříve podívat na internet. Sama doporučuju stránku www.indeed.co.uk, kde je spousta volných pracovních pozic. Existuje ještě jeden způsob, jak si najít práci. Podle mě je mnohem efektivnější a jistější. Stačí si udělat několik kopií svého životopisu a vyrazit do ulic. Nesmíte se bát zaměstnance oslovit a poptat se, zda nehledají někoho na výpomoc. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že je to ten nejlepší způsob, jak se nechat zaměstnat.

Finding a job may be harder than you would expect. You can get hired mostly at restaurants, bars or different kind of stores. It is useful to look on the internet first. I would recommend the website www.indeed.co.uk where you can find a lot of positions you can apply for. But there is another way how to get a job and I think it is the better one. Just do a few copies of your CV and go to your favourite places. Ask the employees if they are hiring and leave your CV in there.

3. Pohovor

Já sama jsem měla z prvního pohovoru obrovský strach. Nejvíc jsem se bála, že nebudu rozumět ani slovo. Tahle obava se naštěstí rychle rozplynula a všechny pohovory, které jsem měla, byly naprosto skvělé, i když se mi párkrát stalo, že jsem se musela zeptat na některé věci znovu. Pohovor většinou vede manažer a otázky bývají na každém pohovoru dost podobné. Připravte si tedy pár vět o sobě a o tom, proč byste chtěli pracovat zrovna pro tuto restauraci/kavárnu/obchod… Nezapomeňte zmínit veškeré pracovní (i nepracovní) zkušenosti, které by se mohly pro práci hodit. A i když to možná vypadá děsivě, opravdu to nic není! 🙂

I was so scared before my first interview. I was scared that I would not understand anything but I must say this fear disappeared very quickly. You will probably speak with the manager and the questions are pretty much same every time. Prepare something to say about yourself and why would you like to work there. Don’t forget to say something about your experiences that may be useful for the position you’re applying for. Even though it might seem scary, trust me, it’s not! 🙂

4. Pracovní smlouva

Nesmím zapomenout zmínit, jak důležité je mít podepsanou smlouvu. Předejdete tak možným problémům ať už s nedodržováním předem řečených podmínek/náplně práce, či s finančním ohodnocením.

I can’t forget to mention how important it is to have a signed contract. You don’t have to be worried about different problems in the future, f.e. problem with money.

5. Výplata

V UK je minimální hodinová mzda rozdělena podle věku. Každý rok v dubnu se tyto částky mění. Pro představu ale mrkněte na minimální mzdy pro rok 2020/2021:

18 – 20 let: £6.45 (cca 190 Kč)
21 – 24 let: £8.20 (cca 240 Kč)
Nad 24 let: £8.72 (cca 260 Kč)

Výše uvedené hodnoty značí úplné minimum, které můžete dostat. Hodně záleží na tom, kde pracujete (např. Londýn má vyšší mzdy, než třeba Cheltenham) a pro koho pracujete (čím větší společnost, tím více peněz – POZOR, nemusí to být vždy pravidlem:) ).

In the UK, there is a national minimum wage divided by age. Every year it gets a little bit different. This is a minimum wage since April 2020:

18 – 20 years old: £6.45
21 – 24 years old: £8.20
24 years old and more: £8.72

Those numbers are the minimum hourly rate you can get. It depends on the location where you work (f.e. you’ll get a higher rate in the London rather than in the Cheltenham) and for who you work (if the company is big, you might get more money.. but IT’S NOT ALWAYS LIKE THAT 🙂 ).

Doufám, že vám tento článek alespoň pomohl nastínit představu o tom, kolik se dá prací v UK vydělat a možná i někoho přesvědčit o tom, že nemusíte mít na účtu miliony, abyste se mohli vydat na tuto dobrodružnou cestu 🙂

I hope this article helped you to understand more what it’s like to work in the UK and maybe convince someone that you don’t need to have thousands pounds to go on this adventure 🙂

Mějte se krásně / Talk to you soon,

A.

You may also like

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *