HOW TO APPLY

Nedávno jsem dostala pár dotazů na to, jak se vlastně na univerzitu v UK dostat a co taková přihláška musí obsahovat, tak jsem se rozhodla to shrnout do jednoho článku. Pokud vás to zajímá, určitě čtěte dál. 🙂

I got a few messages about how can you apply to universities in the UK so I decided to write a post about it.

V první řadě je nutno podotknout, že přijímací proces se nemusí tolik lišit od procesu na některých vysokých školách v ČR. Jak už jsem v minulém článku zmiňovala, zkušeností tolik nemám a setkala jsem se tu jenom s klasickými SCIO testy.

At the first place, I must say the application might not be that different from universities in the Czech Republic. As I said before, I don’t have much experience with that and I only did the basic SCIO tests.

 1. Přihláška

V Česku se podává takový počet přihlášek, na jaký počet škol se hlásíte. V UK to funguje tak, že se posílá jedna přihláška na jeden obor, ve které může být až pět univerzit. Já jsem se hlásila na obor Music Business, vybrala jsem si pět univerzit a stačila mi jedna přihláška na všechny školy. Pokud by ale člověk chtěl podat přihlášku na více oborů, musí vypsat další.

1. Application

In the Czech Republic, you send the application to every school you want to. In the UK, you have one application for one course and you can apply to five universities at once. I applied for the Music Business course, chose five universities and had only one application for every uni. If you’d like to apply for more courses, you will have to send another application.

2. Personal Statement

Přijímací řízení na univerzity neobsahuje žádné testy. Univerzity si vybírají z uchazečů na základě Personal Statementu. Je to takový motivační dopis v rozsahu zhruba na jednu A4, ve kterém uchazeči píšou o sobě a o tom, jaký mají vztah k oboru, který si vybrali a proč ho chtějí studovat. Jde jim primárně o to, aby poznali charakter studenta a ne o to, kolik látky, která se bude vyučovat v prvním ročníku, už umí 🙂 

2. Personal Statement

When applying to a UK university, you don’t have to write any exams. The universities are choosing students based on their personal statement. It is some kind of cover letter where applicants write about themselves and what is their relationship to the course they want to study. The universities care about the potential of every student and not about how much knowledge from the first year of uni they have before they even start to study it.

3. Znalost AJ

Studium v angličtině vyžaduje určitou úroveň znalosti jazyka. Já sama nejsem žádný profesionál a už vůbec jsem nebyla v době, kdy jsem podávala přihlášku. Přesto je ale nějaká znalost jazyka nutná, což je asi pochopitelné 😀 Každá univerzita má jiný způsob, kterým lze doložit znalost jazyka. Často je možnost ji doložit maturitou nebo oficiálními zkouškami IELTS. Veškeré podmínky k přijetí jsou vždy na webových stránkách univerzity u zvoleného kurzu.

3. English language knowledge

Studying in English requires knowledge about the language. I’m not an expert for that and I definitely wasn’t when I sent my application. But you still need to know the language at some level. Every university has different way how to prove the knowledge. You can prove it by our A-level exam or official IELTS exam. You can find all of the requirements on your university websites.

4. Portfolio

U některých uměleckých oborů vyžadují školy i osobní portfolio. Například při zájmu o studium Photography si může univerzita vyžádat portfolio, aby se podívala na práci uchazeče. Z tohoto důvodu je dobré mít nějaké portfolio připravené, není to ale podmínka 🙂

4. Portfolio

For some courses, universities want to see your personal portfolio. For example, if you wanna study Photography, the university can say they want to see some of your work. For this reason, it is good to always have something ready to send them 🙂

Přihlášky se začínají posílat už rok před nástupem na VŠ a první výsledky přijímacího řízení přichází už v období Vánoc. Já jsem podávala přihlášku zhruba v říjnu a výsledky jsem se dozvěděla těsně po Vánocích. Pokud máte o studium zájem, je dobré to začít řešit co nejdříve. Opět doporučuji obrátit se na Unilink – bezplatné poradenské centrum, kde vám se vším pomůžou a já je můžu víc, než doporučit! 🙂

Mějte se krásně,

A.


You can send the application a year before the university starts and the first results are known before Christmas. I applied in October and I got my results right after Christmas. If you are interested in it then you can start to write your personal statement as soon as possible 😀 I would recommend (yes, again) my favourite team of people from Unilink that can help you with everything you need. 

Have a nice day!

A.

You may also like

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *